Anbi

In 2012 is Marleen van Os stichting Clownszaken gestart om de zakelijke kant van de clownsreizen te regelen.
Deze reizen zijn op vrijwillige basis en financiële ondersteuning was dan ook nodig. In 2015 kreeg de stichting de Anbi-status. Het beleidsplan kunt u hier vinden.

Het bestuur bestaat uit 3 leden.
Marleen van Os, clown, persoonlijk begeleider en voorzitter.
Sjef Rullens, penningmeester. Draagt al jaren de stichting een warm hart toe
Cees Kranen, secretaris, clown, schrijver en ontwerper. Bespeeld als clown Tap op formidabele wijze een trechter.

ieder jaar geeft de stichting ook een nieuwsbrief uit.
Stichting Clownszaken-nieuwsbrief8- februari2023

balans 31-12-2019balans 31-12-2020balans 31-12-2021
saldo bankrekening10.82113.62313.604,95
nog te ontvangen giften00
nog te betalen declaraties / facturen
totaal liquide middelen10.82113.62313.604,95
schulden / vorderingen000
saldo10.82113.62313.604,95
jaarrekening 2020begroting 2021jaarrekening 2021begroting 2022
inkomsten
giften / acties6.6945.0002.165,955.000
uitgaven
beheerskosten173200185200
reclamekosten150200151200
bijdrage clownsreizen2.0033.3001.2723.300
diverse kosten258300576300