Anbi

In 2012 is Marleen van Os stichting Clownszaken gestart om de zakelijke kant van de clownsreizen te regelen.
Deze reizen zijn op vrijwillige basis en financiële ondersteuning was dan ook nodig. In 2015 kreeg de stichting de Anbi-status. Het beleidsplan kunt u hier vinden.

Het bestuur bestaat uit 3 leden.
Marleen van Os, clown, persoonlijk begeleider en voorzitter.
Sjef Rullens, penningmeester. Draagt al jaren de stichting een warm hart toe
Cees Kranen, secretaris, clown, schrijver en ontwerper. Bespeeld als clown Tap op formidabele wijze een trechter.

ieder jaar geeft de stichting ook een nieuwsbrief uit.
Stichting Clownszaken-nieuwsbrief- juni2019

balans 31-12-2019balans 31-12-2020
saldo bankrekening €  10.821,36  €  13.623,91 
nog te ontvangen giften €  –   
totaal liquide middelen €  10.821,36  €  13.623,91 
schulden / vorderingen €  –    €  –   
saldo €  10.821,36  €  13.623,91 
jaarrekening 2020begroting 2021
inkomsten
giften / acties €  5.394,88  €  5.000,00 
uitgaven
beheerskosten €  179,12  €  200,00 
reclamekosten €  151,15  €  200,00 
bijdrage clownsreizen  €  2.003,26  €  3.300,00 
diverse kosten €  258,80  €  300,00