beleidsplan

Beleidsplan Stichting Clownszaken
Dit is het beleidsplan van Stichting Clownszaken voor het jaar 2023/2024 Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Namens het bestuur van Stichting Clownszaken
M. van Os, voorzitter
Reeuwijk, 28 januari 2024

Het onstaan en het profiel van Stichting Clownszaken
In 2009 is Marleen van Os voor het eerst naar het buitenland geweest als clown. Dit heeft een enorme indruk op haar gemaakt en ze wilde deze reizen in de toekomst graag voortzetten. De reizen zijn kostbaar en dat heeft haar in 2012 doen besluiten om een stichting op te richten om financiele hulp te vragen aan particulieren en stichtingen zoals kringloopwinkels.

De bestuursleden zijn van diverse pluimage met ieder een eigen netwerk. Dit maakt het totale netwerk van de stichting breed. En dat willen we graag: een zo breed mogelijk publiek (kunnen) benaderen. Niet alle bestuursleden zijn clown, het is geen vereiste om bestuurslid te zijn, doch is het prettig en makkelijk dat clownerie gedragen wordt door alle leden.

Doelstelling en activiteiten van Stichting Clownszaken.
Stichting clownszaken wil optreden of aan clownsgerelateerde activiteiten bevorderen in het binnen en buitenland.De Stichting stelt zich met uitsluiting va winstoogmerk als algemeen doel het ondersteunen van liefdadigheidsprojecten en –instellingen. Zoals gezegd wordt clownerie in de breedste zin van het woord hiervoor ingezet. Dit betekent onder meer het volgende;
– Het verzorgen van optredens zowel geïnitieerd door de stichting als door derden
– Het faciliteren van clowns ten behoeve van deze optredens
– Het inzamelen van financiële middelen ten behoeve van optredens als voormeld.
– Alle andere activiteiten (door de stichting ‘projecten’ genoemd; zie verder) die financiële middelen opleveren teneinde aan de doelstelling te kunnen voldoen.

Projecten

De Stichting is voornemens ieder kalenderjaar 1 of 2 (grotere) projecten te organiseren. Deze projecten hebben als kenmerk dat ze ten behoeve van een bestaand goed doel /stichting/organisatie worden georganiseerd. Het bestuur bedenkt deze projecten en is actief in de organisatie van de projecten. Waar nodig en mogelijk wordt gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers.

Projecten 2023/2024
In Nederland te spelen we voor mensen met een beperking, ouderen en mensen op de vlucht.
In het buitenland werken we met vluchtelingen, kinderen met een beperking en ouderen.
Om verschillende clowns te financieel ondersteunen in hun clownswerk in het buitenland.

Financieen van Stichting clownszaken

De stichting haal haar financiele middelen uit:
– eenmalige giften
– periodieke giften
– materiële sponsering

Eenmalige en periodieke giften
Voor de projecten richten wij ons op belangstellenden die juist voor dat ene project een gift willen doen. Wij bereiken deze mensen via de bekende Social media, onze website, mond-op-mond reclame, flyers in openbare gebouwen / plekken.

Materiele sponsoring
Hierbij moet gedacht worden aan advertentieruimte in (dag)bladen, reclamemateriaal, kosten website etc. Hiervoor benaderen wij bedrijven die dit soort materialen aan ons gratis of tegen sterk gereduceerd tarief willen en kunnen leveren.

Kosten in relatie tot donaties
De stichting wil haar kosten zo laag als mogelijk houden. Anders gezegd De Stichting wil het liefst de donaties voor 100% besteden aan de gekozen goede doelen. Enige realiteitszin is de Stichting echter niet vreemd. Daarom vinden we een bestedingspercentage van 80% (nog) acceptabel.

Verantwoording van Stichting Clownszaken
Het bestuur van de Stichting vindt dat voor iedereen duidelijk mag (moet) zijn wat de Stichting doet, hoe ze dat en wat de Stichting met de haar toevertrouwde middelen heeft gedaan. Daarom zal de Stichting haar beleidsplan en een jaarverslag op haar website publiceren. Het financiële jaarverslag is alleen beschikbaar voor hen die een donatie hebben gedaan. Het financiële jaarverslag zal aan deze personen / bedrijven actief worden aangeboden.

Tot slot
Met dit beleidsplan heeft de Stichting u duidelijk willen maken wat we, in 2023, al zijn gestart en wat de plannen zijn voor 2024. Zoals het er nu naar uitziet zullen deze plannen zeker concreet worden en dus doorgaan. Daarnaast staat ons brein niet stil; We creëren nog steeds ideeën om fondsen te werven en om diverse goede doelen te steunen. Hou daarom de website in de gaten; Daar kunt u de actuele plannen inzien en volgen.

 

Bestuursvergadering januari 2024

financiën.
Stichting Clownszaken is een gezonde stichting.

Een aantal verassende acties hebben dit jaar mooie bedragen opgeleverd. 
We hebben 2 keer samen kunnen werken met Maria’s Children in Moskou. Maar vanwege de veiligheid een reis in de zomer af moeten zeggen. Wel is er een reis gemaakt naar Marokko in samenwerking met het Gesundheit! Institute, geleid door Patch Adams. Hier hebben we veel mooie momenten kunnen realiseren voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van de aardbeving. 
In Nederland hebben we verschillende clowns bezoeken aan ouderen met de dementie kunnen realiseren. En ook een mooie dag voor Europa Kinderhulp. Waarbij kinderen in Nederland worden opgevangen bij verschillende gezinnen. En verschillende shows voor Oekraïense kinder opvang. 

Voor 2024 blijft het afwachten wat er mogelijk zal zijn vanwege de huidige wereld problematiek. We proberen zoals altijd een samenwerken met Maria’s children in Rusland aan te gaan. 
Er staan sowieso reizen gepland naar Georgië, Armenië en Marokko.